Triển lãm quốc tế Ngành Nước Việt Nam 2021

Thời gian: 20-22/10/2021 (09h00 đến 18h00)

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Thành phố mới Bình Dương (WTC Expo BDNC)