Thời gian mở cửa

24-26/05/2023

Mở cửa tham quan: 9g00 đến 17g00

CÁC TRIỂN LÃM DIỄN RA ĐỒNG THỜI

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH ĐIỆN, MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP,

TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2023

EMA VIETNAM 2023
 
 
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
ENERGY VIETNAM 2023