Mục đích tổ chức Water Vietnam 2021

Bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước đã và đang là vấn đề cấp thiết của không riêng một quốc gia nào. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; theo đó, mục tiêu đến năm 2030, từ 95% đến 100% dân số được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an toàn.
      Triển lãm quốc tế Ngành Nước Việt Nam – Water Vietnam 2021 được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước giới thiệu các công nghệ, máy móc, thiết bị và phương án xử lý hiệu quả của ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải; đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, trao đổi khoa học công nghệ, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mang lại nhiều hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
      Water Vietnam 2021 được kỳ vọng sẽ là một trong những kênh thông tin giúp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường nước, vì một hành tinh xanh-sạch-đẹp của chúng ta.

Tin khác