Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM 2020
WATER VIET NAM 2020
 
 
NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh